Select Page

Hjemmesiden ejes privat, her samles informationerne online i en mere læsevenligt udgave. Alt information her på hjemmesiden kan findes på ansøgningsdokumentet.

Der arbejdes på at lave online kort som læseren selv kan zoom ind og ud og trykke på informationerne.

Aasivissuit – Nipisat

Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige eksperter færdiggjort en ansøgning til UNESCOs Verdensarv.

Ansøgningen handler om en kulturarvsansøgning ”Aasivissuit – Nipisat, Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav”.

Området, som er søgt optaget på UNESCOs Verdensarvsliste er et enestående kulturlandskab fra Indlandsisen via de store rensdyrjagtområder i indlandet til fjordene og ud til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser. Området rummer kulturminder fra menneskers historie i Vestgrønland gennem 4.500 år.

Den endelige ansøgning kan downloades her.

Fortidsminder

Du kan nu se det registrerede fortidsminder for Aasivissuit Nipisat området. Du kan klikke på billedet forneden eller på “Fortidsminder” linket på menuen.

Fortidsminder

Det nominerede kulturlandskab ligger centralt i det største isfri område i Grønland, hvilket I kombination med en placering nær åbenvandsområdets nordlige afgrænsning og sydgrænsen for den højarktiske klima zone, har gjort fjordene syd for Sisimiut attraktive for menneskers bosættelse gennem årtusinder. Den lange bosættelseshistorie springer i øjnene overalt i form af talrige ruiner af tørvehuse såvel som f.eks. varder og stier der fører fra kysten til renjagt-bopladserne i indlandet.
Jagtlejre og spektakulære drivfangst systemer findes i indlandet. Området rummer de mest komplette og bedst bevarede fortidsminder fra 2500 f.Kr. og frem, som vidner om bæredygtig ressourceudnyttelse, baseret på sæsonmæssige vandringer mellem kysten og indlandet. Kolonitidens ruiner på kysten vidner om ankomsten af europæerne i det 18. århundrede og deres samspil med Inuit.

Jægere og deres familier foretager den dag i dag lange sæsonmæssige jagtrejser i Aasivissuit – Nipisat. Man vandrer på de kendte stier og slår telt op på de gammelkendte bopladser. Herved holdes traditionerne i live og der skabes en dybt forankret sammenhæng mellem fortid og nutid.